ILANZ
Praktijk voor
● Kinder- en jeugdpsychiatrie
● Psychotherapie voor volwassenen
● Partnerrelatietherapie
● Gezinstherapie
 Home
Individuele therapie
 
Soms lukt het niet meer om zelf een oplossing te vinden voor de chaos en problemen die je voelt en is professionele hulp nodig. Dit kan in verschillende vormen, afhankelijk van de aard van de klachten.
 
Voor wie bestemd
  
Wanneer u één van de in het rijtje genoemde klachten of problemen heeft, kan individuele therapie u wellicht de oplossing bieden.
De opsomming is niet volledig, maar geeft wel weer waar u aan moet denken:

● onverwerkte rouw
● klachten na een ingrijpende gebeurtenis
● depressieve gevoelens
● angstgevoelens
● identiteitsproblemen
● het gevoel te falen op het werk, of als partner of ouder
● adoptieproblemen
● postnatale depressie

Onder deskundige begeleiding worden de problemen op een rij gezet en naar geschikte oplossingen gezocht.
  
Werkwijze
  
Na de telefonische aanmelding volgt er een aantal gesprekken. Deze gesprekken bestaan uit het verhelderen van de problemen en het doornemen van de persoonlijke voorgeschiedenis. Aan bod komt o.a. het gezin van herkomst, de voor- geschiedenis op werkgebied en op relationeel vlak.

Als afronding volgt aan het eind van deze fase het adviesgesprek waarbij de conclusie van het onderzoek en het advies over de behandelrichting worden besproken.

In gezamenlijk overleg worden de doelen voor behandeling vastgelegd. Er wordt afgesproken hoeveel tijd men hieraan wil besteden en welke doelen binnen dit tijdsbestek haalbaar zijn.

Er wordt een behandelplan opgesteld en een behandelovereenkomst getekend. Over de bevindingen gaat een brief naar de verwijzer, meestal uw huisarts.

Tijdens de behandeling kan het zijn dat er huiswerkopdrachten worden meegegeven.

Regelmatig vinden er evaluatiemomenten plaats. Tijdens deze evaluatiegesprekken wordt besproken hoe de behandeling tot dan toe is verlopen en of de afgesproken doelen zijn bereikt. Eventueel worden doelen bijgesteld of nieuwe toegevoegd.

In het geval van het vermoeden van psychiatrische problematiek kan het nodig zijn om een psychiatrisch onderzoek te verrichten en eventueel medicatie voor te schrijven. Dit gebeurt in overleg met u.
  
Behandeling
  
De behandelmethode die toegepast wordt heet officieel psychotherapie. Psychotherapie bestaat uit het voeren van gesprekken onder begeleiding van een psychotherapeut. Bij alle vormen van psychotherapie is het noodzakelijk dat men bereid is naar zichzelf te kijken, als het ware zichzelf een spiegel voor te houden. In de therapie wordt er niet alleen aandacht geschonken aan de problemen, maar wordt er ook gekeken op welke gebieden iemands sterke kanten liggen. In psychotherapie zijn is hard werken. ‘In therapie zijn’ kan tijdelijk een fase van verergering inhouden. Doorzettingsvermogen en bereidheid tot verandering zijn dan ook nodig om deze fase door te komen. Gevoelens van angst en onzekerheid kunnen naar boven komen. Hiervoor is het creëren van een wederzijdse vertrouwensbasis van belang.
  
Aanmelding
  
Aanmelding geschiedt telefonisch via het nummer 070-3694282. Soms kunt u niet direct telefonisch te woord worden gestaan. Dan wordt u verzocht om naam en telefoonnummer achter te laten.

Ook kunt u een terugbelverzoek maken via het online formulier. naar terugbelformulier voor aanmelding

In dit aanmeldingsgesprek wordt bepaald of er een intake gesprek plaats zal vinden.
  
 
 Home

Praktijk ILANZ Populierendreef 299 2272 RG Voorburg 070-3694282