ILANZ
Praktijk voor
● Kinder- en jeugdpsychiatrie
● Psychotherapie voor volwassenen
● Partnerrelatietherapie
● Gezinstherapie
 Home
Relatietherapie
 
“Op een gegeven moment waren we aangekomen op een punt in onze relatie, waarop we nog van elkaar hielden, maar we elkaar op geen enkele manier meer leken te begrijpen. Ruzies voerden de boventoon. Hoe weer op hetzelfde pad te komen? Welke tools te gebruiken om dit te bewerkstellingen? En dan de meest angstige vragen: ”Kunnen wij nog wel op hetzelfde pad komen? is er niet te veel kapot? Gaan we uit elkaar of gaan we er echt iets aan doen met professionele hulp? “

Herkent u zich in dit verhaal, dan biedt ILANZ, praktijk voor partnerrelatietherapie, de mogelijkheid om onder professionele begeleiding te werken aan een betere relatie.
 
Voor wie bestemd
  
ILANZ biedt hulp aan partners die in hun relatie problemen en spanningen ervaren. Tot op zekere hoogte zijn spanningen in een relatie normaal en gezond. Maar bij ernstige en terugkerende patronen, waardoor men niet meer weet hoe men samen verder moet, kan ILANZ ondersteuning geven om er samen weer uit te komen.

Men kan denken aan de volgende problematiek:
 ● constante meningsverschillen
 ● aanhoudende ruzies en irritaties
 ● het gevoel niet gehoord te worden door de partner
 ● het gevoel zich in een vicieuze cirkel te bevinden
 ● het gevoel langs elkaar heen te leven
 ● het omgaan met chronische ziekte van de partner
 ● het omgaan met chronische ziekte van een kind
 ● levensfaseproblematiek (kinderwens, eerste kind, pensioen)
 ● spanningen door verschil in seksuele behoeften
 ● rouw bij het verlies van een kind
 ● jaloezie
  
Werkwijze
  
Na de telefonische aanmelding volgt een intake van één of meerdere gesprekken. De intake bestaat uit het verhelderen van de relatieproblemen en het verhelderen van de (individuele) hulpvraag. Vaak komen partners al met een verschil van mening over de reden van komst. Vaak kan de motivatie om naar een relatietherapeut te gaan verschillen. In gezamenlijk overleg wordt gekeken of men tot gezamenlijke doelen kan komen. Tevens wordt stilgestaan bij de persoonlijke voorgeschiedenis van beide partners. Tijdens deze fase wordt er een inschatting gemaakt of men voor relatietherapie in aanmerking komt. Aan het eind van de intakegesprekken volgt het adviesgesprek, waarin verdere behandeling kan worden geadviseerd.
  
Behandeling
  
De behandeling vindt plaats met beide partners. De psychotherapeut, die geen partij kiest, onderzoekt wat er niet goed gaat in de communicatie. Nagegaan wordt waarom men op een bepaalde manier op elkaar reageert en welke patronen er bestaan. De psychotherapeut zal beide partners gestructureerd helpen met het vinden van manieren om met hun problemen om te gaan.

Tevens wordt er gelet op de persoonlijke en culturele achtergrond van beide partners en elkaars verwachtingen binnen de relatie. Beide partners zullen zich bereid moeten tonen om kritisch naar hun eigen handelen te kijken en naar het effect van hun gedrag op de ander. Soms zullen er huiswerkopdrachten worden meegegeven met als doel om in de eigen omgeving te oefenen.

“In therapie” zijn is hard werken. Soms kunnen de problemen zelfs tijdelijk toenemen. Pijnlijke ervaringen en gevoelens van schaamte, onzekerheid en angst kunnen tijdens de therapie aan de orde komen. Er wordt vanuit gegaan dat een veilige omgeving en wederzijds respect essentieel zijn.

Regelmatig vinden er evaluatiemomenten plaats. Tijdens deze evaluatiegesprekken wordt besproken hoe de behandeling tot dan toe is verlopen en of de afgesproken doelen zijn bereikt. Eventueel worden de doelen bijgesteld of toegevoegd.

Bij deze vorm van partnerrelatietherapie is enige mate van zelfreflexie en inzicht nodig. Zo wordt het proces in gang gezet om anders op elkaar te reageren, patronen te doorbreken en zelfs te ver- anderen. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden, wat verhelderend en verrassend werkt en wat het "samen in therapie zijn" ook tot iets prettigs kan maken.

"Na 5 jaar in onze relatie waren wij op een punt beland waarbij wederzijds begrip steeds verder af- nam en ergenissen zich begonnen op te stapelen. Hoewel we er in het begin wat terughoudend tegenover stonden hadden we na onze eerste afspraak al het gevoel ene goede beslissing te hebben genomen. De professionialiteit en ongedwongen sfeer maakten de therapie leuk en leerzaam en meest belangrijk nog, het gaf het gewenste resultaat. We kunnen het iedereen in een soortgelijke situatie aanbevelen."
  
Aanmelding
  
Aanmelding geschiedt telefonisch via het nummer 070-3694282. Soms kunt u niet direct telefonisch te woord worden gestaan. Dan wordt u verzocht om naam en telefoonnummer achter te laten.

Ook kunt u een terugbelverzoek maken via het online formulier. naar terugbelformulier voor aanmelding

In dit aanmeldingsgesprek wordt bepaald of er een intakegesprek plaats zal vinden.
  
 Home

Praktijk ILANZ Populierendreef 299 2272 RG Voorburg 070-3694282